Word details

Word: baAadbaAad  بـَعـَد
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: verb
Thesaurus:movement: distance
Usage: daily

Forms

baAadbaAad p بـَعـَد
yibAidyibAid imp يـِبعـِد
baeAidbaeAid act با َعـِد
mabAoodmabAwd pass مـَبعود

Meanings

ENdistance (self from)distance (self from) verb

Similar words

EGbaAadbaAad verb بـَعـَد
EGbaAadbaAad verb بـَعـَد
EG'abaAdaacbaAd verb أبـَعد
EGAawwid AalaAawwid AalY intransitive verb عـَوّ ِد عـَلى
EGmabda'mabdaC noun مـَبد َء