Word details

Word: il'imaraatiil-iicmaraat   ا ِلإمـَرا َت
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: noun
Thesaurus:society: countries
Usage: occasionally

Forms

il'imaraatiil-iicmaraat pl ا ِلإمـَرا َت

Meanings

ENEmiratesEmirates noun

Similar words

MSil'imaraatiil-iicmaraat noun ا ِلإمـَرا َت
EGwallaiil'amrwallay iil-aacmr noun و َلّـَي ا ِلأمر
EGAalaemaAalaemaö noun عـَلا َمـَة
EGAalaemaAalaemaö noun عـَلا َمـَة
MS'imaaraiicmaaraö noun إما َر َة