Word details

Word: shachsaAaneefshaKs Aanyf  شـَخس عـَنيف
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: noun
Thesaurus:character: aggressive
Usage: understood

Forms

shachsaAaneefshaKs Aanyf m شـَخس عـَنيف
'ashchaas AaneefaaacshKaas Aanyfaö pl أشخا َس عـَنيفـَة

Meanings

ENdragondragon noun

Similar words

EGshachsaAaneefshaKs Aanyf noun شـَخس عـَنيف
EG'itnaefis maAaiictnaefis maAa verb إتنا َفـِس مـَعـَ
EGfanoos Aarabiyyafanws Aarabiyyaö noun فـَنوس عـَر َبـِييـَة
EGfurshit sinaenfurshiö sinaen noun فـُرشـِة سـِنا َن
EGraasuh nashfaraas-uh naeshfaö expression را َس ُه نا َشفـَة