Word details

Word: dirasaat 'igtimaAyadiraasaat iicgtimaaAyaö  د ِرا َسا َت إجتـِما َعيـَة
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: noun
Thesaurus:education: discipline
Usage: occasionally

Forms

dirasaat 'igtimaAyadiraasaat iicgtimaaAyaö m د ِرا َسا َت إجتـِما َعيـَة

Meanings

ENsocial studiessocial studies noun

Similar words

MSdirasaat 'igtimaAyadiraasaat iicgtimaaAyaö noun د ِرا َسا َت إجتـِما َعيـَة
MSmuhandis deekoormuhandis dykwr noun مـُهـَند ِس ديكور
EGmadrasa 'ibtida'yamadrasaö iicbtidaeycyaö noun مـَدر َسـَة إبتـِدا َئيـَة
EGda'ra 'intachaabiyyadaeycraö iicntaKaabiyyaö noun دا َئر َة إنتـَخا َبـِييـَة
MSmuhandis miAmaerimuhandis miAmaery noun مـُهـَند ِس مـِعما َري