Word details

Word: qitaaAQiTaaA  قـِطا َع
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: noun
Thesaurus:work: management
Usage: occasionally

Forms

qitaaAQiTaaA m قـِطا َع
qitaAaatQiTaaAaat pl قـِطا َعا َت

Meanings

ENdepartmentdepartment noun
ENsectionsection noun

Similar words

MSqitaaAQiTaaA noun قـِطا َع
MSqaaAaQaaAaö noun قا َعـَة
MSqataarQaTaar noun قـَطا َر
MSqaaraQaaraö noun قا َر َة
EGtaasaTaasaö noun طا َسـَة