Word details

Word: daAaamadaAaamaö  د َعا َمـَة
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: noun
Thesaurus:buildings: buildings
Usage: understood

Forms

daAaamadaAaamaö f د َعا َمـَة
daAamaetdaAaamaet pl د َعا َما َت

Meanings

ENscaffoldingscaffolding noun

Similar words

MSdaAaamadaAaamaö noun د َعا َمـَة
EGdraamadraamaa noun درا َما
MSdawwaemadawwaemaö noun د َوّا َمـَة
MSdawwaemadawwaemaö noun د َوّا َمـَة
EG'iddAaiicddAaa noun إدّعا