Word details

Word: 'abAadaacbAad  أبعـَد
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: comparative
Thesaurus:movement: distance
Usage: regularly

Forms

'abAadaacbAad  أبعـَد

Meanings

ENfartherfarther comparative
ENbeyondbeyond preposition

Similar words

EG'abaAdaminaacbaAd min preposition أبـَعد مـِن
EG'ibaAdaAaniicbaAd Aan verb إبـَعد عـَن
EG'abaAdaacbaAd verb أبـَعد
MS'abAadaacbAad comparative أبعـَد
MS'abaedaacbaed verb أبا َد