Word details

Word: bayaeA wardbayaeA ward  بـَيا َع و َرد
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: noun
Thesaurus:work: trade
Usage: occasionally

Forms

bayaeA wardbayaeA ward m بـَيا َع و َرد

Meanings

ENfloristflorist noun

Similar words

EGbayaeA wardbayaeA ward noun بـَيا َع و َرد
EGdibriyaejdibriyaej noun د ِبر ِيا َچ
EGAarabiyya karrwAarabiyyaö karrw noun عـَر َبـِييـَة كـَرّو
EGbaAdashuwayabaAd shuwayaa adverb بـَعد شـُو َيا
MSbareed gawwibaryd gawwy noun بـَريد جـَوّي