Word details

Word: challeek maAaeyaKallyk maAaeyaa  خـَلّيك مـَعا َيا
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: expression
Thesaurus:movement: location
Usage: daily

Forms

challeek maAaeyaKallyk maAaeyaa  خـَلّيك مـَعا َيا

Meanings

ENhang onhang on expression

Similar words

EGchalleek maAaeyaKallyk maAaeyaa expression خـَلّيك مـَعا َيا
EGlagha maAaedlaGY maAaed verb لـَغى مـَعا َد
EGleek Aandilyk Aandy expression ليك عـَندي
EGchaayif AalaKaayif AalY participle خا َيـِف عـَلى
MS'ichtalaf maAaiicKtalaf maAa verb إختـَلـَف مـَعـَ