Word details

Word: rafaArafaA   ر َفـَع
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: verb
Thesaurus:movement: up and down
Usage: regularly

Forms

rafaArafaA p ر َفـَع
yirfaAyirfaA imp يـِرفـَع
raafiAraafiA act را َفـِع
marfooAmarfwA pass مـَرفوع

Meanings

ENraiseraise verb
ENlift uplift up verb
ENliftlift verb
ENerecterect verb

Similar words

MSrafaArafaA verb ر َفـَع
MSradaAraDaA verb ر َضـَع
EGmadfwaAmadfwaA adjective مـَدفو َع
MSdafaAdafaA verb د َفـَع
EGrazaArazaA verb ر َز َع