Word details

Word: tamboontambwn  تـَمبون
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: noun
Thesaurus:people: grooming
Usage: understood

Forms

tamboontambwn m تـَمبون
tamboonaettambwnaet pl تـَمبونا َت

Meanings

ENtampontampon noun

Similar words

EGtamboontambwn noun تـَمبون
EGtamweentamwyn noun تـَموين
EGboonbwn noun بون
MSmukawwinmukawwin noun مـُكـَوّ ِن
EGmukawwinaetmukawwinaet noun مـُكـَوّ ِنا َت