Egyptian Arabic Thesaurus

Language:Menu
Section:
Category:

EG'amaaacmaö n  Archaic
أمـَة
ENslaveslave n female
MS'ameenaacmyn n 
أمين مـُحا َسـِب
ENcashiercashier n 
EG'ugariuucgary n 
أ ُجـَري
ENlabourerlabourer n hired
MSbahhaarbaHHaar n 
بـَحّا َر
ENsailorsailor n 
EGbaghghaelbaGGael n  Archaic
بـَغّا َل
ENmuleteermuleteer n 
EGba''aelbaqqael n  
بـَقّا َل
ENgrocergrocer n  
EGbannabannaa n 
بـَنّا
ENbuilderbuilder n 
ENmasonmason n 
MSbahlawaenbahlawaen n 
بـَهلـَوا َن
ENacrobatacrobat n 
ENclownclown n 
MSbawwaebbawwaeb n  
بـَوّا َب
ENdoormandoorman n  
ENporterporter n doorman
EGbayaeAbayaeA n  
بـَيا َع با َئـَع
ENsalesmansalesman n  
EGbayaeAbayaeA n  
بـَيا َع مـُسا َعـِد
ENshop assistantshop assistant n  
EGbayaeA wardbayaeA ward n 
بـَيا َع و َرد
ENfloristflorist n 
EGbayyaarbayyaar n 
بـَييا َر
ENwell builderwell builder n 
MSbae'iAbaeyciA n 
با َئـِع
ENsalesmansalesman n  
ENvendorvendor n 
EGbitaeAbitaeA n 
بـِتا َع بـَيا َع لـَبـَن، بـَصـَل، كـَو ِتش
ENsellerseller n milk, onions, tyres
EGbitaeA il ...bitaeA iil- ... n 
بـِتا َع ا ِل ٫٫٫
ENvendorvendor n 
EGburoozaenburwzaen n 
بـُروزا َن
ENtrumpetertrumpeter n 
EGbustangibustangy n 
بـُستـَنجي
ENgardenergardener n 
EGbustagibusTagy n 
بـُسطـَجي
ENpostmanpostman n 
EGtarzitarzy n 
تـَرزي
ENtailortailor n 
ENdressmakerdressmaker n 
EGtamargitamargy n 
تـَمـَرجي
ENorderlyorderly n hospital worker
ENnursing auxiliarynursing auxiliary n 
MStaebiAtaebiA n 
تا َبـِع خا َد ِم
ENservantservant n 
MStaegirtaegir n 
تا َجـِر
ENmerchantmerchant n 
ENtradertrader n 
ENdealerdealer n trader
ENtradesmantradesman n 
MStubaentubaen n 
تـُبا َن
ENhaymakerhaymaker n 
EGtoorabitwraby n 
تور َبي
ENgravediggergravedigger n 
ENnavvynavvy n 
EGgarsoongarswn n 
جـَرسون
ENwaiterwaiter n 
EGgarsoonagarswnaö n 
جـَرسونـَة
ENwaitresswaitress n 
MSgazzaargazzaar n  
جـَزّا َر
ENbutcherbutcher n  
EGgazmagigazmagy n 
جـَزمـَجي
ENshoemakershoemaker n 
MSgaleesit 'atfaalgalysiö aacTfaal n 
جـَليسـِة أطفا َل
ENbaby sitterbaby sitter n 
EGganyaniganyany n 
جـَنيـَني
ENgardenergardener n 
MSgawahirgigawahirgy n 
جـَو َهـِرجي
ENjewellerjeweller n 
MSgaryagaaryaö n 
جا َريـَة
ENslaveslave n female
EGgaebigaeby n 
جا َبي
ENcollectorcollector n rent, tax
EGgizamaetigizamaety n 
جـِز َما َتي
ENcobblercobbler n plural has impolite meaning in english
MSgizzaaragizzaaraö n 
جـِزّا َر َة
ENbutcherybutchery n 
MShaddaedHaddaed n 
حـَدّا َد
ENblacksmithblacksmith n 
MShallae'Hallaeq n  
حـَلّا َق
ENbarberbarber n  
EGhanootiHaenwty n 
حا َنوتي
ENundertakerundertaker n 
ENfuneral directorfuneral director n 
MShaewiHaewy n 
حا َوي
ENentertainerentertainer n in street
MShirafiHirafy n 
حـِر َفي مـَوهوب
ENcraftsmancraftsman n 
MShirfaHirfaö n 
حـِرفـَة
ENoccupationoccupation n trade
MShusraHuSraö n 
حـُصر َة
ENmat weavermat weaver n 
EGchabbaezKabbaez n 
خـَبّا َز
ENbakerbaker n 
MSchaddaemKaddaem n 
خـَدّا َم
ENservantservant n 
MSchayaatKayaaT n 
خـَيا َط
ENdressmakerdressmaker n 
ENseamstressseamstress n 
EGchaadimKaadim n 
خا َد ِم
ENserverserver n 
MSchaddamaKaaddamaö n 
خا َدّ َمـَة
ENmaidmaid n 
MSchidmaKidmaö n 
خـِدمـَة مـَطعـَم
ENserviceservice n 
EGchiyamiKiyamy n 
خـِيـَمي
ENtentmakertentmaker n 
EGchudariKuDary n  
خـُضـَري
ENgreengrocergreengrocer n  
EGdaedadaedaö n 
دا َد َة جـَليسـِة أطفا َل
ENbaby sitterbaby sitter n 
MSraaAi ba'arraaAy baqar n 
را َعي بـَقـَر
ENcowboycowboy n 
MSraqqasraaQQaS n 
را َقّـَص
ENdancerdancer n 
EGzabbaelzabbael n 
ز َبّا َل
ENgarbage collectorgarbage collector n 
EGsabbaeksabbaek n  
سـَبّا َك
ENplumberplumber n  
EGsamkarisamkary n 
سـَمكـَري
ENmetal workermetal worker n 
EGsawwae'sawwaeq n 
سـَوّا َق خـُصوصي
ENchauffeurchauffeur n 
MSsa'qsaaycQ n 
سا َئق
ENchauffeurchauffeur n 
MSsaehirsaeHir n 
سا َحـِر
ENmagicianmagician n 
MSsaehirsaeHir n 
سا َحـِر
ENmagicianmagician n 
EGsaAaetisaeAaety n 
سا َعا َتي
ENwatchmakerwatchmaker n 
MSsaeAiilbareedsaeAy iil-baryd n 
سا َعي ا ِلبـَريد
ENpostmanpostman n 
EGsaeyissaeyis n 
سا َيـِس جـَرا َچ
ENgarage attendantgarage attendant n 
ENparking attendantparking attendant n 
EGsaeyissaeyis n 
سا َيـِس إسطـَبل
ENgroomgroom n horses
MSsikirteerasikirtyraö n  
سـِكـِرتير َة
ENsecretarysecretary n  
EGsiweetshsiwytsh n 
سـِويتش
ENswitchboard operatorswitchboard operator n 
EGsufragisufragy n 
سـُفر َجي
ENwaiterwaiter n 
MSshahhaetshaHHaet n  
شـَحّا َت
ENbeggarbeggar n  
EGshaghghaelashaGGaelaö n 
شـَغّا َلـَة
ENmaidmaid n 
ENchambermaidchambermaid n 
EGshayyaelshayyael n 
شـَييا َل
ENporterporter n for bags
MSsabiSaby n 
صـَبي سا َعي
ENerrand boyerrand boy n 
EGsarraafSarraaf n 
صـَرّا َف
ENcashiercashier n 
EGsayyaadSayyaad n 
صـَييا َد
ENfishermanfisherman n 
EGsaaniASaaniA n 
صا َنـِع
ENcraftsmancraftsman n 
MSsaa'ighSaayciG n 
صا َئـِغ
ENjewellerjeweller n 
MSseedSyd n  
صيد سـَمـَك
ENfishingfishing n  
MStabbaachTabbaaK n 
طـَبّا َخ
ENcookcook n 
EGtahhaanTaHHaan n 
طـَحّا َن
ENmillermiller n 
MSAabdAabd n 
عـَبد
ENslaveslave n 
EGAashmaewiAashmaewy n 
عـَشما َوي
ENhangmanhangman n 
EGAattaarAaTTaar n 
عـَطّا َر
ENherbalistherbalist n 
ENspice sellerspice seller n 
EGAaemal mangamAaemal mangam n 
عا َمـَل مـَنجـَم
ENminerminer n 
MSAaemilAaemil n  
عا َمـِل
ENworkerworker n  
EGAaehiraAaehiraö n  Impolite
عا َهـِر َة
ENprostituteprostitute n  Impolite
MSghassaelaGassaelaö n 
غـَسّا َلـَة سـِتّ
ENwasher womanwasher woman n 
EGghafeerGafyr n 
غـَفير
ENwatchmanwatchman n 
EGfarraashfarraash n 
فـَرّا َش
ENcaretakercaretaker n 
ENhandymanhandyman n 
ENjanitorjanitor n 
EGfatatrifaTaTry n 
فـَطـَطري
ENfityr makerfityr maker n fityr is flaky bread
EGfakahaenifakahaeny n 
فـَكـَها َني
ENfruit sellerfruit seller n 
MSfannifanny n 
فـَنّي
ENtechniciantechnician n 
EGvatareenavatarynaö n 
ڤـَتـَرينـَة
ENshopkeepershopkeeper n 
MS'ifaelqifael n 
قـِفا َل
ENlocksmithlocksmith n 
EGkashshaefkashshaef n 
كـَشّا َف عـَدّا َد
ENmeter readermeter reader n 
EGkaloongikalwngy n 
كـَلونجي
ENlocksmithlocksmith n 
MSkaetibkaetib n 
كا َتـِب مـُو َظّـَف مـَكتـَب
ENclerkclerk n 
EGkasheerkaeshyr n 
كا َشير شـَخص
ENcashiercashier n 
EGkumsarikumsary n 
كـُمسـَري
ENconductorconductor n ticket collector
ENticket collectorticket collector n 
EGkwafeerkwafyr n 
كو َفير
ENhairdresserhairdresser n 
ENhair stylisthair stylist n 
EGlabbaenlabbaen n  
لـَبّا َن
ENmilkmanmilkman n  
EGlabbeesalabbysaö n 
لـَبّيسـَة شـَمّا َعـَة
ENwardrobe mistresswardrobe mistress n 
ENdresserdresser n wardrobe mistress
MSlahhaemlaHHaem n 
لـَحّا َم
ENwelderwelder n 
MSmarakbimaraakby n 
مـَرا َكبي
ENboatmanboatman n 
EGmatbaAgimaTbaAgy n 
مـَطبـَعجي
ENprinterprinter n print worker
EGmaAallimmaAallim n 
مـَعـَلّـِم
ENtradesmantradesman n 
EGmakwagimakwagy n 
مـَكو َجي
ENironerironer n 
ENlaundry manlaundry man n 
ENpresserpresser n clothes
EGmaneekaenmaenykaen n 
ما َنيكا َن
ENmodelmodel n fashion 
EGmibayadmibayaD n 
مـِبـَيـَض
ENpainterpainter n decorator
MSminaggidminaggid n  
مـِنـَجّـِد
ENupholstererupholsterer n  
MSmuhaesibmuHaesib n 
مـُحا َسـِب صـَرّا َف
ENcashiercashier n 
MSmurabbiyyamurabbiyyaö n 
مـُر َبّـِييـَة
ENnannynanny n child minder
EGmursilmursil n 
مـُرسـِل
ENmessengermessenger n 
ENrunnerrunner n messenger
MSmustaAidmustaAid n 
مـُستـَعـِد
ENassistantassistant n  
MSmudeefamuDyfaö n 
مـُضيفـَة جـَرسونـَة
ENwaitresswaitress n 
MSmufattishmufattish n 
مـُفـَتّـِش
ENinspectorinspector n 
MSmumarridmumarriD n 
مـُمـَرّ ِض
ENnursenurse n 
ENorderlyorderly n hospital worker
EGmunazzafmunaZZaf n 
مـُنـَظّـَف
ENcleanercleaner n 
MSmuhandis deekoormuhandis dykwr n 
مـُهـَند ِس ديكور
ENinterior designerinterior designer n 
EGmuwazzafmuwaZZaf n 
مـُو َظّـَف بـَيا َع
ENshop assistantshop assistant n  
EGmoodeelmwdyl n  
موديل
ENmodelmodel n fashion 
EGmoodeelmwdyl n 
موديل نوع
ENmodelmodel n of product
MSmeekaneekimykaenyky n 
ميكا َنيكي
ENmechanicmechanic n 
MSnaggaarnaggaar n 
نـَجّا َر
ENcarpentercarpenter n 
ENjoinerjoiner n 
EGna''aeshnaqqaesh n 
نـَقّا َش
ENpainterpainter n decorator