Egyptian Arabic Thesaurus

Language:Menu
Section:
Category:

MS'ieed ilhooniicyd iil-hwn n 
إيد ا ِلهون
ENpestlepestle n used with mortar
EGbarraadbarraad n  
بـَرّا َد
ENkettlekettle n  
MSbarraad shaeibarraad shaey n  
بـَرّا َد شا َي
ENteapotteapot n  
EGbarreemabarrymaö n 
بـَرّيمـَة مـُفتا َح فـِلّين
ENcorkscrewcorkscrew n 
EGbootagaezbwtaegaez n  
بوتا َجا َز
ENcookercooker n  
ENstovestove n  
EGboozbwz n 
بوز نـُكتـَة
ENspoutspout n of jug
EGtallaegatallaegaö n  
تـَلّا َجـَة
ENrefrigiratorrefrigirator n  
ENfridgefridge n  
MStannoortannwr n  Archaic
تـَنّور مـَطبـَخ
ENovenoven n  
MSturmusturmus n 
تـُرمـُس
ENthermos flaskthermos flask n 
EGgurngurn n 
جـُرن طـَحن
ENmillmill n small, hand operated for wheat
EGhallaHallaö n  
حـَلّـَة
ENpotpot n cooking 
ENpanpan n  
MSchallaatKallaaT n 
خـَلّا َط
ENblenderblender n 
ENmixermixer n for food
EGdammaesadammaesaö n 
د َمّا َسـَة
ENpotpot n domed metal with lid
EGsachchaen kahrabasaKKaen kahrabaö n 
سـَخّا َن كـَهر َبـَة
ENhot platehot plate n 
MSsikkeensikkyn n 
سـِكّين
ENknifeknife n  
EGsikkeenasikkynaö n  
سـِكّينـَة
ENknifeknife n  
MSshatoorshaTwr n 
شـَطور
ENcleavercleaver n meat
EGtaaginTaagin n 
طا َجـِن
ENpotpot n flat bottomed clay
EGtaasaTaasaö n  
طا َسـَة طـَبخ
ENpanpan n  
EGtaasit tahmeerTaasiö taHmyr n 
طا َسـِة تـَحمير
ENfrying panfrying pan n 
MSAassaaraAaSSaaraö n 
عـَصّا َر َة
ENjuicerjuicer n 
MSghassaelit 'atbaa'Gassaeliö aacTbaaq n 
غـَسّا َلـِة أطبا َق
ENdish washerdish washer n 
MSghalyaGaelyaö n 
غا َليـَة
ENkettlekettle n  
MSfattaehafattaeHaö n 
فـَتّا َحـَة
ENcan openercan opener n 
EGfattaehit nibeetfattaeHiö nibyt n 
فـَتّا َحـِة نـِبيت
ENcorkscrewcorkscrew n 
MSfurnfurn n  
فـُرن تـَنّور
ENovenoven n  
EGfreezirfryzir n  
فريز ِر
ENfreezerfreezer n  
MS'aArqaAr n 
قـَعر حـَلّـَة
ENbottombottom n of pan
EG'idraqidraö n 
قـِدر َة
ENpanpan n vase shaped
EGkabshakabshaö n  
كـَبشـَة أد َوا َت ا ِلأكل
ENladleladle n  
EGkasaroollakasarwllaö n 
كـَسـَرولّـَة
ENsaucepansaucepan n 
EGkassaarit mukassaraatkassaariö mukassaraat n 
كـَسّا َر ِة مـُكـَسّـَرا َت
ENnutcrackernutcracker n 
EGkanakakanakaö n 
كـَنـَكـَة حـَلّـَة
ENpotpot n metal
EGlabbaenalabbaenaö n 
لـَبّا َنـَة
ENmilk panmilk pan n 
EGmasfamaSfY n 
مـَصفى
ENstrainerstrainer n 
EGmatba'iyyamaTbaqiyyaö n 
مـَطبـَقـِييـَة
ENdrainerdrainer n for dishes
EGmathannamaTHannaö n 
مـَطحـَنّـَة
ENmortarmortar n bowl to grind things in
MSmaghrafamaGrafaö n  
مـَغر َفـَة
ENladleladle n  
EGma'soosamaqSwSaö n 
مـَقصوصـَة
ENladle with holesladle with holes n 
EGnashaebanashaebaö n 
نـَشا َبـَة
ENrolling pinrolling pin n 
MSnaarnaar n  
نا َر بـُتـَجا َز
ENcookercooker n  
EGhoonhwn n 
هون
ENmortarmortar n bowl to grind things in