Egyptian Arabic Thesaurus

Language:Menu
Section:
Category:

MS'adaetaacdaeö n 
أدا َة
ENtooltool n 
ENinstrumentinstrument n device
EG'ameenaaacmynaö n 
أمينـَة
ENlime kilnlime kiln n 
MS'ibraiicbraö n 
إبر َة
ENneedleneedle n 
EG'izmeeriiczmyr n 
إزمير
ENchiselchisel n small
EGbarreemabarrymaö n 
بـَرّيمـَة شـَنيور
ENgimletgimlet n 
ENbitbit n drill
MSbaltabalTaö n 
بـَلطـَة
ENaxeaxe n 
ENhatchethatchet n 
EGbinsabinsaö n 
بـِنسـَة
ENplierspliers n 
EGbooribwry n 
بوري لـَحا َم
ENgas weldergas welder n tool
MSgarraafgarraaf n 
جـَرّا َف
ENrakerake n 
MSgaroofgarwf n 
جـَروف كوريك
ENshovelshovel n 
MSgaroofgarwf n 
جـَروف مـَغر َفـَة
ENscoopscoop n 
EGgallaebgallaeb n 
جـَلّا َب
ENhookhook n fishing
MSgihaezgihaez n 
جـِها َز
ENdevicedevice n 
ENinstrumentinstrument n device
MShu'naHuqnaö n 
حـُقنـَة سـِر ِنجـَة
ENsyringesyringe n 
MSzarradiyyazarradiyyaö n 
ز َرّ َد ِييـَة
ENplierspliers n 
EGsarraak zahrsarraak Zahr n lit. saw with a back
سـَرّا َك ظـَهر
ENtenon sawtenon saw n 
EGsiraaksiraak n 
سـِرا َك
ENsawsaw n 
EGsiringasiringaö n 
سـِر ِنجـَة
ENsyringesyringe n 
EGsillimsillim n  
سـِلّـِم مـُتنـَقّـَل
ENladderladder n  
EGsinsin n 
سـِن سـِكّـِنـَة
ENbladeblade n 
MSshabakashabakaö n  
شـَبـَكـَة صيد
ENfishing netfishing net n  
MSshafrashafraö n 
شـَفر َة مـَكـَنـِة حـِلا َقـَة
ENbladeblade n 
EGshakooshshakwsh n 
شـَكوش
ENhammerhammer n 
EGshanyoorshanywr n 
شـَنيور
ENdrilldrill n tool
EGsinaarit seedSinaariö Syd n 
صـِنا َر ِة صيد
ENhookhook n fishing
EGAiddaAiddaö n 
عـِدّ َة أد َوا َت
ENtoolkittoolkit n 
EGAiddaAiddaö n 
عـِدّ َة صـَندوق
ENtoolboxtoolbox n 
EGfaarafaaraö n 
فا َر َة
ENplaneplane n woodworking tool
MSf'asfaacs n 
فأس
ENmattockmattock n 
ENhoehoe n 
MSfurshafurshaö n  
فـُرشـَة
ENbrushbrush n  
MS'umAqumA n 
قـُمع
ENfunnelfunnel n 
EGkassaarit talgkassaariö talg n 
كـَسّا َر ِة تـَلج
ENice pickice pick n 
EGkashshaefkashshaef n 
كـَشّا َف
ENtorchtorch n 
USflashlightflashlight n 
MSkammaeshakammaeshaö n 
كـَمّا َشـَة
ENplierspliers n 
MSkustubaenkustubaen n 
كـُستـُبا َن
ENthimblethimble n 
EGkooreekkwryk n 
كوريك
ENspadespade n 
ENshovelshovel n 
EGmabradmabrad n 
مـَبر َد
ENfilefile n tool
MSmahraathmaHraath n 
مـَحرا َث
ENhoehoe n 
EGmazooramazwraö n 
مـَزور َة
ENtape measuretape measure n 
EGmasannasikkeenamasann sikkynaö n 
مـَسـَنّ سـِكّينـَة
ENknife sharpenerknife sharpener n 
EGmatwamaTwaö n 
مـَطو َة
ENpocket knifepocket knife n 
MSma'assmaqaSS n 
مـَقـَصّ
ENscissorsscissors n 
MSmakanmakan n 
مـَكـَن
ENmachinerymachinery n 
EGman'aramanqaraö n 
مـَنقـَر َة
ENmattockmattock n 
MSmaw'id illahaemmawqid iil-laHaem n 
مـَوقـِد ا ِللـَحا َم
ENblowtorchblowtorch n 
MSmifakkmifakk n 
مـِفـَكّ
ENscrewdriverscrewdriver n 
EGmuAidaetmuAidaet n 
مـُعـِدا َت
ENequipmentequipment n 
EGmuftaehmuftaeH n 
مـُفتا َح بـُرغي
ENspannerspanner n 
ENwrenchwrench n 
MSmunshaarmunshaar n 
مـُنشا َر
ENsawsaw n 
EGmunshaar zahrmunshaar Zahr n 
مـُنشا َر ظـَهر
ENtenon sawtenon saw n 
MSmunfaechmunfaeK n 
مـُنفا َخ
ENpumppump n bicycle
ENblowerblower n